Realizace

Manipulační vozík pro převoz forem

Manipulační vozík pro převoz forem

Využití:

Manipulační vozík je technologické zařízení určené pro převážení forem do hmotnosti 12  000 kg. Nosnou konstrukci tvoří rám s  kolečky vhodnými pro vysoké zatížení a nosná deska. Neklade zvláštní nároky na údržbu a opravy.   
Může být  použit  ve  vnitřním prostředí,  zrovna  tak jako ve venkovním. Venkovní prostředí je nutno specifikovat z důvodu volby povrchové ochrany.

Technický popis zařízení:

Rám vozíku je svařen z profilů U160 a jeklů 80 x 60 x 3mm. Na tomto rámu je přišroubována deska z protiskluzové, voděodolné překližky o rozměrech 1350 x 1200 x 30mm. Podvozek tvoří 4 dvojice kol vysoké nosnosti. Připojení k  tažnému vozidlu tvoří výkyvné připojení ve tvaru V s okem pro připojení k závěsu tažného vozidla. Vozík není bržděn.

Základní technické parametry:

Nosnost:            12 000 kg
Ložná plocha:     1350 x 1200 mm
Hmotnost:          460 kg
Výška vozíku:     570 mm
Délka oje:          1140 mm

Manipulační vozík pro převoz forem - realizace

Manipulační vozík pro převoz forem

Manipulační vozík pro převoz forem

Manipulační vozík pro převoz forem

Manipulační vozík pro převoz forem

Manipulační vozík pro převoz forem

Manipulační vozík pro převoz forem

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Využití:


Zařízení je určeno  pro manipulace se zakládacími vozíky.

 

Technický popis zařízení:

 

Základem konstrukce polohovadla jsou plechové nosné výpalky a dva lineární pohony umístěné svisle pod horní deskou, pohon je zajištěn elektro převodovkou s brzdou, pohánějící oba lineární pohony současně. Na lineární 

pohony jsou namontovány nosné vzpěry a na tyto vzpěry je připevněna horní deska. Dále je polohovadlo opatřeno koncovými spínači, které určují správnou pozici horní desky.

 

Základní technické parametry:
 

Název:              Manipulační polohovadlo
Typ:                 MZ 08              
Druh pohonu:    elektrický zdvih      
Druh práce:       manipulace se zakládacími vozíky       
Nosnost:           500 kg rovnoměrně rozmístěných na polohovadle       
Výška zdvihu:    400 mm

Manipulační polohovadlo 500kg - realizace

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Manipulační polohovadlo 500kg

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku

Využití a technický popis zařízení:


Manipulátor monokrystalů  je  technologické  strojní  zařízení  umožňující manipulaci s monokrystaly křemíku do hmotnosti 85 kg, které uchopí v zavěšené poloze a umožní bezpečné vyjmutí monokrystalu z tažící pece.
Jedná se o jednoúčelové zařízení, které není určeno pro manipulaci jakýmkoliv jiným břemenem, pokud nebylo s výrobcem projednáno i jiné použití. Konkrétní  provedení zařízení  je předmětem  obchodní smlouvy o dodávce zařízení.
Základem  konstrukce  jsou uzavřené profily, trubky a výpalky.
Z těchto je svařen podvozek, konstrukce zdvihu i manipulační část. V podvozku manipulátoru je umístěno hydraulické čerpadlo, trakční baterie 12V, nabíjecí stanice a elektroinstalace ovládání manipulátoru. Na skříni je umístěn základní ovládací panel.

 

Základní technické parametry:


Název:                         Manipulátor monokrystalů
Typ:                            MA10        
Druh pohonu:               hydraulický zdvih,
                                 elektrické aktuátory - náklon + uchopení
                                 elektrický motor - otáčení      
Druh práce:                  manipulace s monokrystaly křemíku
Nosnost manipulátoru:   85 kg       
Výška zdvihu:               1700 mm

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku - realizace

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku

Pojízdný manipulátor pro manipulaci s monokrystaly křemíku

Zvedák svitků hliníkových plechů

Zvedák svitků hliníkových plechů

Využití  zařízení:                                                                                                         


Zvedák hliníkových svitků je technologické strojní zařízení umožňující manipulaci s hliníkovými svitky do hmotnosti 350kg. Zvedák svitků je upevněn na vysokozdvižný vozík. V provozu šetří pracovní síly a snižuje tělesnou námahu. Neklade zvláštní nároky na údržbu a opravy.

 

Technický popis zařízení:
 

Zvedák hliníkových svitků je tvořen svařovaným rámem s posuvnými upínkami pro upnutí svitků s různými průměry. Rám je otočně uchycen k příčníku tak, aby bylo možno svitky otáčet z vodorovné polohy na paletě do svislé polohy nutné k nasazení na odvíjecí zařízení. Manipulace z vodorovné do svislé polohy je prováděna šroubovým převodem a pravoúhlou převodovkou poháněnou elektromotorem.

 

Základní technické parametry:                                                                                        
 

Druh pohonu:           elektrický     
Druh práce:              manipulace se svitkyplechů                                                    
Nosnost zvedáku:     350 kg      
Výška zdvihu:           2500 mm                                                                           
Rozměr:                  1480 x 1860 x 1200 mm

Zvedák svitků hliníkových plechů - realizace

Zvedák svitků hliníkových plechů

Zvedák svitků hliníkových plechů

Zvedák svitků hliníkových plechů

Zvedák svitků hliníkových plechů

Zvedák svitků hliníkových plechů

Zvedák svitků hliníkových plechů

Závěsný manipulátor s chapadlem

Závěsný manipulátor s chapadlem

Využití:


Závěsný manipulátor s chapadlem je zařízení pro manipulaci se skořepinovými formami. Je určen pro zavěšení na pojezdové dráze DEMAG, instalované na stropní konstrukci. Tímto řešením je zajištěn značný manipulační rozsah v příčném a podélném směru.

Technický popis provedení:
 

Jedná se o provedení pneumatického manipulátoru s teleskopickým svislým ramenem, které tvoří dvě trubky, z nichž spodní trubka menšího průměru se při zdvihu zasouvá do horní trubky.
Horní trubka je objímkou upevněna k pojezdovému vozíku, který umožňuje pohyb po dráze. K horní trubce teleskopu je objímkou upevněn pneumatický válec FESTO, zajišťující zdvih manipulátoru.
Ve spodní části manipulátoru je otočným členem připojen závěs manipulátoru s chapadlem na jednom konci a s ovládacím panelem s řídítky na druhém konci.
Chapadlo pro uchopování skořepinových forem je tvořeno vyoseným ramenem, připojeným k závěsu teleskopu přírubou. Na konci raménka se nacházejí čelisti chapadla s vyměňovacími vložkami pro uchopení skořepiny. Upnutí a odepnutí břemene se provádí pneumaticky pomocí FESTO válce.

 

Základní technické parametry:
 

Nosnost manipulátoru:  125 kg
Nosnost chapadla:        50 kg
Výška zdvihu:              1000 mm
Manipulační rozsah:      dle pojezdové dráhy DEMAG

Závěsný manipulátor s chapadlem - realizace

Závěsný manipulátor s mechanickým chapadlem

Závěsný manipulátor s mechanickým chapadlem

Závěsný manipulátor s mechanickým chapadlem

Závěsný manipulátor s mechanickým chapadlem

První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.	První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.	První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

Pojezdová dráha s teleskopickými manipulátory

Pojezdová dráha s teleskopickými manipulátory

Využití:

Zařízení slouží k manipulaci se svitky bandáží.

Technický popis zařízení:

Manipulační vybavení dílny pro opravy bandáží sestává z pojezdové dráhy namontované na základní konstrukci z ocelových U-profilů upevněných po obvodu haly.  
Tato pojezdová dráha sestává z 18 m dlouhé jeřábové dráhy, po které se pohybují dva dvounosníkové mosty. Na každém z těchto mostů je zavěšen pojezdový vozík s teleskopickým manipulátorem vybaveným chapadlem svitků bandáží.
Tímto řešením je zajištěn manipulační rozsah v příčném i podélném směru po celé rozloze haly.
Pneumatický manipulátor o nosnosti 125 kg zavěšený na pojezdovém vozíku manipulátoru umožňuje otáčení  kolem své osy a zdvih do výšky 1600 mm. Pojezd a otáčení manipulátoru koná obsluha ručním ovládáním, zdvih zajišťuje pneumanický válec od fy FESTO. Pro tento manipulační pohyb jsou instalovány vzduchové rozvody spirálovými hadicemi. 

Základní technické parametry:

Nosnost  manipulátorů:            125 kg
Nosnost závěsné konstrukce:    250 kg
Výška zdvihu manipulátorů:      1000 mm

Pojezdová dráha s teleskopickými manipulátory - realizace

Otočný odvíjecí buben

Otočný odvíjecí buben

Využití:


Otočný odvíjecí buben je jednoúčelové technologické strojní zařízení určené k odvíjení ocelové pásky šíře 20 - 80 mm a tloušťky 2 - 6 mm navinuté ve svitcích.

 

Technický popis zařízení:
 

Dvoupolohový otočný odvíjecí stojan s odvíjecími bubny brzděnými hydraulickými kotoučovými brzdami ovládanými pákou, která podle napětí na odvíjecí pásce buď přibrzďuje nebo uvolňuje brzdy. Oba odvíjecí bubny jsou na sobě nezávislé. Výměna bubnů mezi sebou se provádí ručně po uvolnění ruční aretace šroubem a klikou umístěnou mezi bubny a po otočení o 180°se opět zaaretuje. Stojan je pevně ukotvený v zemi.

 

Základní technické parametry:
 

Nosnost:                           2 x 1500 kg    
Rozměry ocelových pásek:  šíře 20 - 80 mm, tloušťka 2 - 6 mm
Vnitřní průměr svitků:         480 - 650 mm
Vnější průměr svitků:          max. 2000 mm

Otočný odvíjecí buben - realizace

Otočný odvíjecí buben

Otočný odvíjecí buben

Otočný odvíjecí buben

Otočný odvíjecí buben

Otočný odvíjecí buben

Otočný odvíjecí buben

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka

Využití a technický popis zařízení:
 

Automatická linka slouží k dělení měděných kabelů obdélníkových a kruhových průřezů v rozsahu délek 0,4-15m s vysokou přesností.
Linka je schopna zpracovat kabely v širokém rozsahu průřezů, odstřižené konce obou stran odizoluje, na jednom konci odstraní izolaci v požadované délce. Navolený počet kusů zpracuje zcela automaticky a odloží do výstupního žlabu. Takt je cca 1min.
Obsluha spočívá v doplňování a odběru materiálu a je prováděla jedním pracovníkem.

Celé zařízení je ovládáno vlastním řídícím systémem. Ten umožňuje nastavovat všechny důležité parametry výroby: průměr, počet a délku nastříhaných polotovarů.

 

Základní technické parametry:
 

Pneumatické pohony:  FESTO
Elektrické pohony:       OMRON
Napájení:                   1 x 230 V AC; 50 Hz
Instalovaný příkon:     2,5 kW
Krytí:                         IP 55
Rozměry (mm):          8600 x 1800 x 2000

 

Základní vybavení:
 

- Odvíjecí zařízení
- Výstupní modul
- Pracovní jednotku
- Hlavní posuv
- Krytování
- Přední vedení
- Podpěrné korýtko
- Zadní přítlak
- Skříň s elektrozařízením
- Ovládací řídící panel
- Pneumatický rozvod

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka - realizace

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka

Zařízení na zpracování kabelů - automatická linka

Krokovací chladící dopravník

Krokovací chladící dopravník

Využití:


Na krokovacím chladícím dopravníku na pracovišti tlakového lití rotorů probíhají operace chlazení rotorů po odlití v chladícím tunelu a operace čištění rotoru od přelitků robotem.

 

Technický popis základního provedení zařízení:
 

Dopravník je tvořen dráhou, na níž  nuceně pojíždějí vozíky rotorů s otvorem pro svisle uložený rotor. Uvnitř oválu je umístěn hydraulický svěrák pro uchycení rotoru při čistění a nádrž s hydraulickým agregátem. V části vstupu do dopravníku, v části chlazení a v části odběru je pohon dopravníku řešen elektropřevodovkou a řetězem.
Krokování dopravníku v části čištění je řešeno pneumatickým indexem s přesností ustavení ± 5 mm z důvodu nutnosti rozdílu jiné délky kroku vozíku, který je důležitý pro přístup robota.
Mezi místem vkládání rotoru manipulátorem a čistícím robotem je ve směru pohybu dopravník uzavřen do chladícího tunelu s intenzivním chlazením pomocí ventilátorů s předsunutým výměníkem tepla vzduch-voda.

 

Základní technické parametry dráhy dopravníku:
 

Vnější rozměr:                  4000 x 2500 mm
Vnitřní rozměr:                  3200 x 1700 mm
Výška dráhy:                     700 mm
Rychlost dopravníku:         150 mm/sec
Počet vozíků:                    20-23 ks
Rozměr vozíku:                300 x 350 x 100 mm
Nosnost vozíku:                150 kg

Krokovací chladící dopravník - realizace

Krokovací chladící dopravník

Krokovací chladící dopravník

Krokovací chladící dopravník

Krokovací chladící dopravník

Krokovací chladící dopravník

Krokovací chladící dopravník

Vázací stolice drátu

Vázací stolice drátu

Využití:
 

Vázací stolice je technologické strojní zařízení určené k vázání svitků drátu. Svitky vkládá vysokozdvižný vozík na stolici, kde jsou dalším pracovníkem vázány pro další manipulaci.

 

Technický popis zařízení:
 

Vázací stolice se skládá z lože se dvěma poháněnými otočnými válci a čtyřmi nepoháněnými opěrnými válci. Na loži je posuvně umístěno přítlačné čelo se čtyřmi nepoháněnými opěrnými válci. Pohyb přítlačného čela je zajištěn pneumatickým válcem se zdvihem 500 mm ovládaným pákou vedle ovladače otáčení.
Otáčení svazku drátu vlevo nebo vpravo je zajištěno elektromotorem s převodovkou. Součástí zařízení je také manipulátor typ 2x1RM 14 s břemenovými vyvažovači.

 

Základní technické parametry:
 

Typ:            MA 13           
Napájení:    3 x 400V +PE +N, 10A,  50Hz
 

Vázací stolice drátu - realizace

BEKAERT Bohumín s.r.o. Bohumín

BEKAERT Bohumín s.r.o. Bohumín

BEKAERT Bohumín s.r.o. Bohumín

BEKAERT Bohumín s.r.o. Bohumín

BEKAERT Bohumín s.r.o. Bohumín

BEKAERT Bohumín s.r.o. Bohumín

Otočné zařízení statorů

Otočné zařízení statorů

Využití:


Zařízení je určeno k otáčení (změně polohy) o 90° z polohy vodorovné do svislé nebo opačně. Zařízení je určeno pro otáčení statorového svazku a kostry nebo statoru (navinutý svazek nalisován v kostře) o 90° z polohy svislé do polohy vodorovné. Zařízení je napojeno na válečkový dopravník.      
                                
 

Technický popis základního provedení:
 

Svařovaná konstrukce zařízení se skládá ze základní desky se sloupem na němž je v kuličkových ložiskách uložen otočný stůl. Otočný stůl je poháněn elektropřevodovkou, která je umístěna na společné hřídeli s otočným stolem a umožňuje pohyb stolu doprava a doleva.
V podlaze stolu jsou otočné válečky, které usnadňují posouvání statoru. Zařízení dále obsahuje koncový spínač indikující výchozí a konečnou polohu otočného stolu a ovládací skříňku s majáčkem umístěnou na konzoli na sloupu zařízení.  Zařízení je ukotveno k podlaze šesti šrouby.

 

Základní technické parametry:
 

Napájení  zařízení:    3 x 400V / 230V + PE+N; 50 Hz
Instalovaný příkon:   0,7 kW
Nosnost:                  900 kg
Rozměry:                 1360 x 1000 x 1610 mm

Otočné zařízení statorů - realizace

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Poloautomatická navíječka stupňovitých jader

Poloautomatická navíječka stupňovitých jader

Využití:


Zařízení slouží k navíjení stupňovitých jader s obdélníkovým, čtvercovým nebo kruhovým tvarem a maximálně třemi současně použitými šířkami pásků.

 

Technický popis zařízení:
 

Linka se skládá ze třech samostatných částí - odvíjecích zařízení, válečkového podavače a navíjecí stanice.
Odvíjecí zařízení je tvořeno svařovaným rámem, pohonem a segmentovým seřizovatelným středem odvíjení. Každé odvíjení má vlastní pohon, který je automaticky spínaný kontrolní pákou podle spotřeby pásku.
Válečkový podavač má tři válečková patra nad sebou uložená na vertikálním pojezdu. Jednotlivá patra jsou poháněna asynchronním elektromotorem. Každé patro je vybaveno hnacími a přítlačnými válečky s polyuretanovým povrchem, přítlačnými deskami s kluzným povrchem, seřizovatelnými vodícími lištami a elektromagnetickou brzdou. Přítlak mezi válečky a přítlačnými deskami je vyvozován pomocí pneumatických válečků.
Navíjecí stanice se skládá z rámu navíjení, pojezdu vřetene, pohonu vřetene, vodících tyčí, hořáku s pojezdy, přítlačné kladky vodících kladek, pohonu zdvihu, střižného nástroje a svařovacího agregátu. Navíjecí vřeteno je vybaveno axiálním pojezdem, svařovací hořák, přítlačná kladka a střižný nástroj s vodícími válečky jsou osazeny na vertikálním pojezdu. Přítlačná kladka má spolu s hořákem radiální pojezd, hořák pak navíc svůj axiální pojezd.Činnost linky je řízena programem pomocí řídícího systému Simatic.

 

Základní technické parametry:
 

Pohon:               pneu a elektro pohony
Příkon:               6 kVA
Napájení:            3 x 400 V+N+PE, 50 Hz
Tlakový vzduch:   0,6 MPa
Rozměry :           7000 x 3000 x 1950 mm

 

Základní vybavení:
 

- Odvíjecí zařízení
- Válečkový podavač
- Navíjecí stanice
- Hrazda s vodícími válečky
- Ovládací a řídící panel
- Skříň s elektrozařízením
- Pneumatický systém
- Oplocení linky
- Použité elektropohony

Poloautomatická navíječka stupňovitých jader - realizace

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek

VP Technotron s.r.o. Frýdek-Místek