Pojezdová dráha s teleskopickými manipulátory

Využití:

Zařízení slouží k manipulaci se svitky bandáží.

Technický popis zařízení:

Manipulační vybavení dílny pro opravy bandáží sestává z pojezdové dráhy namontované na základní konstrukci z ocelových U-profilů upevněných po obvodu haly.  
Tato pojezdová dráha sestává z 18 m dlouhé jeřábové dráhy, po které se pohybují dva dvounosníkové mosty. Na každém z těchto mostů je zavěšen pojezdový vozík s teleskopickým manipulátorem vybaveným chapadlem svitků bandáží.
Tímto řešením je zajištěn manipulační rozsah v příčném i podélném směru po celé rozloze haly.
Pneumatický manipulátor o nosnosti 125 kg zavěšený na pojezdovém vozíku manipulátoru umožňuje otáčení  kolem své osy a zdvih do výšky 1600 mm. Pojezd a otáčení manipulátoru koná obsluha ručním ovládáním, zdvih zajišťuje pneumanický válec od fy FESTO. Pro tento manipulační pohyb jsou instalovány vzduchové rozvody spirálovými hadicemi. 

Základní technické parametry:

Nosnost  manipulátorů:            125 kg
Nosnost závěsné konstrukce:    250 kg
Výška zdvihu manipulátorů:      1000 mm

Galerie

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None